Jdi na obsah Jdi na menu
 


Teorie 1

23. 5. 2007
Jak je to s Ostrovem aneb moje teorie

Poslední díl 3x20 nám toho řekl opravdu hodně k tomu, aby nás přiblížil k rozšifrování (minimálně) závěru této sezóny. Nápověda k tomu, kde berou tvůrci inspiraci pro jednotlivé události hlavní dějové linie se ukrývá v názvech našich postav - a to jak ztroskotanců, tak i Druhých či členů Dharmy. Když to vezmeme kolem a kolem, pak lze postavy rozdělit do dvou pomyslných skupin odlišených jménem:
 • v první skupině jsou postavy, které mají (vetšinou) jméno a příjmení a to je zvoleno podle známého filozofa či myslitele (John Lock, Richard Alpert) a tyto postavy vicemene vyznavaji stejne postoje a idealy, jako jejich predlohy
 • v druhé skupině jsou postavy, často pouze známé jedním jménem (Ben, Nathan, Aaron, Jacob), pro které byly inspiraci skutečné postavy z doby dávnější a jsou popsány v Bibli nebo jiných náboženských textech
Právě v Bibli, židovské a řecké mytologii lze najít mnoho paralel se skutečným dějem lostu (citace pocházejí z ekumenického překladu Bible):

Ben (Linus)
O jménu Benjamin se hovoří především v knize Genesis. Jeho matka (Rachael) zemřela při porodu a těsně před úmrtím řekla jeho otci (o něm dále), ať jej pojmenuje Beniamin:

Genesis 35,17: Když těžce rodila, pravila ji porodní bába: "Neboj se, máš zase syna!"
Genesis 35,18: Ve chvíli, kdy umírala a život z ní unikal, pojmenovala ho Ben-óni (to je Syn mého zmaru), ale otec ho nazval Ben-jamín (to je Syn zdaru).

Biblický Benjamin se nanarodil doma, ale nenadále při cestování, tedy mimo domov:

Genesis 35,16: Potom z Bét-elu odtáhli. A když už byli nedaleko Efraty, Ráchel porodila; měla však těžký porod.

Benjamín byl vůdcem jednoho z Izraelských kmenů, oblast okupovaná jeho kmenem sahalk Efraimům na serveru, Judajitům na jihu, z východu až k řece Jordán:Podobnost s Lost se přímo nabízí: Benjamin (Ben) byl porozen předčasně a mimo domov, jeho matka také při porodu zemřela a těsně před posledním vydechnutím pojmenovala svého syna stejným jménem.

Ben v historii a závěr sezóny
Historický Ben, který je bezpochyby předlohou pro seriálovou postavu, se výraznou měrou zasloužil o sjednocení národa (židovského) - i když poněkud svérázným způsobem:

Přestože je Benjamin (pokrevně) spojen s Efraimy (Izraelity, pozdější hlavní kmen Království izraelského), přidává se veřejně na stranu (konkurenčního) jižního kmene Juditů. Právě jako součást kmene Juditů přežil (a podle některých pramenů i vyprovokoval) Benjamin zničení (vyhlazení) Izraelitů ze strany Asyřanů. Upadl však do Babylonského zajetí. Když zajetí skončilo, odlišnost mezi Benem a ostatními kmeny bylo zapomenuto (přehlédnuto) a přispěl ke konečného sjednocení kmenů pod jednotnou identitů Židů.

A teď známý a předpokládaný seriálový děj: Přestože Ben přijel na ostrov s Dharmou, se kterou byl spojen nejdříve přes otce a později přes vlastní pracovní poměr, přešel na stranu konkurenční skupiny původních obyvatel (Druzí). Vyprovokoval střet Druhých s přeživšími (přípravy již proběhly, Julie má za úkol označit stany pro únos), kte kterému dojde na pláži koncem sezóny a vzhledem k podobnosti k bilibckému ději lze předpokládat, že v důsledku toho se dostane Ben do zajetí.
Co zatím netušíme, kdo Bena zajme: pokud se autoři budou držet předlohy, bude Ben zajat někým dalším, třetím - osobně bych tipoval Johna Locka, který s největší pravděpodobností přežil události konce epizody 3x20 (byl zasažen do oblasti ledviny, kterou však nemá), čímž se posunul na vyšší (jinou) úroveň a může nyní představovat (hrát za) třetí stranu.

Jacob
Odhalení ohledně tajemného Jacoba je ještě zajímavější. O seriálovém Jacobovi víme tolik, že:
 • Protože ho vidí a může s ním komunikovat jednoduše pouze Ben, je Jacob prokazatelně mrtvý,
 • Vzhledem k jeho vazbě (spíše však jeho vlivu) na Druhé lze předpokládat, že byl na ostrově jako jejich vůdce a současně tam i zemřel.
 • Na inkriminovaných jedenácti snímcích můžete po zesvětlení vidět postaršího muže delších vlasů vzradu sepnutých (spletených) do copu, pravděpodobně i s krátkou (udržovanou) bradkou.
 • Víme, že Ben má na Jacoba jistý vliv, minimálně si ho dovoli okřikovat a nic se mu nestalo, pravděpodobně ho nějakým způsobem drží v šachu.


A co na Jacoba říká Bible? Podle starého zákona je Jacob otcem (přehledný rodokmen) Benjamina a pradědečkem Aarona. Jacob je přímým předchůdcem Izraelitů a běžně komunikoval s Bohem.

V tom se nabízí paralela s epizodou 3x07: zde ve videu použitém pro vymývání mozku Karla můžeme číst větu: Bůh tě miluje jako miloval Jacoba.Právě vyřčené mnohé napovídá: víme totiž, že Ben prokazatelně hovořil pouze se svou (mrtvou) matkou, nebylo nikde ukázáno, že by dokázal komunikovat s jinými mrtvými. Proto i dokáže komunikovat s Jacobem - považuje jej zřejmě za svého otce - samozřejmě v duchovní rovině úplně stejně, jako prohlašuje, že se narodil na ostrově. Ano, duševně se narodil až na ostrově a duševně i přijal Jacoba za otce.

Kdo je tedy seriálový Jacob, o němž nám tvůrci naznačili, že jsme se s ním již viděli? Většina spekulací se (zřejmě mylně) pohybuje okolo toho, že se jedná o některého ze současných postav (John, Alvar Hanso, a další), což mi nepřijde jako logické (například představa Johna koukajícího sám na sebe). Koho tedy vybrat, aby zapadlo do těchto pravidel (postava, kterou jsme již viděli a při tom (ideálně) mrtvá? Nabízí se dvě možnosti:
 • Jacobem je v podstatě Roger Linus, seriálový otec Bena - tedy otec skutečný, se kterým se po jeho smrti (nebo jeho smrtí) smířil a protože s ním může komunikovat jenom on, vydává jej před Druhými za Jacoba (přestože Roger pravým Jacobem druhých není), aby nad nimi získal a nakonec si udržel svou moc.
 • Jacobem bude muž, kterého jsme v epizodě S1E06 našli v jeskyni pod vodopádem, již mrtvého (společně s nějakou ženou).


Přestože obě možnosti jsou logické, přikláním se spíše k druhé možnosti, pro kterou hraje více věcí:
 • tak hlavně Jacob pod vodopádem byl prokazatelně mrtvý, tudíž s ním může Ben komunikovat a ostatní ho mohou (alespoň) zahlédnout,
 • Jacob byl pravděpodobně původním vůdcem druhých (dokud byl ještě naživu), za nějž ho považují i po jeho smrti a mají k němu nepřehlédnutelný respekt,
 • tělo pod vodopádem je mrtvé přibližně čtyřicet let - Jacob tedy zemřel dříve, než na ostrov přišla Dharma,
 • je splněna i podmínka tvůrců, že jsme Jacoba již dříve viděli. Ano, viděli jsme ho již v první polovině první sezóny.
 • a lze použít také citát z Bible:
  Genesis 49,29: Také jim (Jacob) přikázal: "Až budu připojen ke svému lidu, pochovejte mě k mým otcům do jeskyně.
  Genesis 49,31: A tam jsem pochoval Leu....
  Genesis 49,33: Když Jákob dokončil příkazy (svým synům), uložil se opět na lože a zesnul. Tak byl připojen k svému lidu.
Druzí
Ty druhé lze rozdělit na dvě skupiny:
 • původní druzí, kteří byli na ostrově již před příchodem Dharmy,
 • noví druzí, mezi které patří přeběhlíci od Dharmy i nově naverbovaní lidé.
Obě skupiny žijí pohromadě, ovšem je dobře patrný vzájemný odstup: viz. scéna z epizody 3x20, kdy Tom ani Richard nezasáhnout, když Lock tluče jednoho z nich (Michaila). Je to logické, oba dva (Tom i Richard) patří k původním druhým, zatímco Michail patří k novým druhým. Obě skupiny spojuje Ben, ovšem způsobem, který se původním druhým příliš nelíbí. Současné vedení druhých v současnosti vypadá takto:
 1. Ben (vůdce nových Druhých i celé skupiny),
 2. Richard (původní vůdce Druhých, pravděpodobně bývalý zástupce Jacoba)
 3. Tom (prozatím nejasná postava, podle dostupných informací nepřežije tuto sezónu)


Původní druzí
Přišli na ostrov již v minulosti, pravděpodobně se jedná o původní pasažéry Black Rocku. Co víme o Black Rocku?
 • Jedná se o nákladní loď, registrovanou v Anglii,
 • kromě lidského nákladu vezla také těžební vybavení (vrtáky, vrtnou soupravu) a dynamit,
 • Black Rock se ztratila roku 1881,
 • jejím kapitánem byl Magnus Hanso.
Těžební vybavení na palubě

Přestože se hovoří o tom (včetně samotného seriálu) o tom, že Black Rock byla otrokářská loď(mířící do Ameriky), nevěřím tomu. S větší pravděpodobností se jedná o loď nákladní převážející trestance (do Austrálie). Napovídá tomu více věcí:
 • Anglie označila otrokářství za nezákoné již v roce 1807,
 • v Americe započalo rušení otrokářství od roku 1790, zatímco definitivně byla v USA zrušeno otroctví 27. dubna 1848,
 • na ostrově (mezi Druhými) nejsou černoši (kteří by byli otroky),
 • pro anglickou loď vezoucí otroky z Afriky do Ameriky se nejezdilo přes paficik, daleko příhodnější je cesta přes Atlantik.
V duchu těchto informací se musím ptát: pokud by Black Rock byla skutečně otrokářskou lodí, proč a kam vezla otroky (navíc tak nevýhodnou trasou) v době, kdy již bylo otrokářství nezákoné a ve v celém civilizovaném světě již čtyřicet let zrušené? Black Rock tedy skutečně mířila do Austrálie, která byla až do roku 1901 trestaneckou kolonií a Black Rock převážela (bílé) trestance, ne (černé) otroky. Neobstojí také účelová teorie, že z Black Rocku přežila pouze posádka a náklad (lidé v okovech) byli ponecháni svému osudu - k tomu lze říct pouze tolik, že v tomto případě by mezi původními druhými chyběly ženy (které koncem devatenáctého století netvořily posádky nákladních lodí), tudíž by zde nemohly být. V případě teorie o nákladní lodi vezoucí trestance by se vše vysvětlilo: do trestaneckých kolonií se běžně odváželi také ženy - například manželky deportovovaných; zde se nabízí také vysvětlení, jak se do jeskyně s Jacobem dostala čtyřicet let mrtvá žena.


Black Rock se ztratila roku 1881 při návratu z jižní části Indického oceánu, kam (podle Lost Experience) mířila s materiálem pro zlaté doly (odtud tedy těžební vybavení). K ostrovu však mohla dorazit až roku 1882, přestože zmizela již o rok dříve. Je tedy pravděpodobné, že k ostrovu dorazila (pronikla jeho ochranou vrstvou / polem), ale nemohla již odplout.

Ve stejné oblasti, ve které se s velkou pravděpodobností vyskytuji i náš ostrov se však udála jiná příhoda: Dne 27. srpna 1883 se zde odehrála největší zaznamenaná erupce v historii lidstva. Sopka Krakatoa (činná sopka v Sundském průlivu mezi ostrovy Jáva a Sumatra) vyčnívající 823 metrů nad hladinu moře prakticky celá explodovala a 25 km? horniny bylo rozmetáno do okolí. Erupce vyvolala ohromnou vlnu tsunami, která zabila přes 36 000 lidí, 165 měst a vesnic bylo zcela zničeno a dalších 132 vážně poškozeno. Sopečný výbuch měl dopad na celý svět, sopka vyvrhla ohromné množství sopečného popela do atmosféry, což mělo za následek ochlazení Země.

Je tedy pravděpodobné, že vlna Tsunami vyzvedla uvězněnou BlackRock a přemístila ji více do vnitrozemí na její současné umístění. Problém by při tom nemusel být ani s uskladněným dynamitem, který se stává nestabilní teprve až po delší době skladování a tedy při příchodu této vlny byl teprve dva roky starý a v tomhle věku jej lze považovat za stabilní.


V epizodě 1x24 můžeme na palubě Black Rock vidět také prázdné okovy - a právě tyto okovy patřily původním druhým, po ztroskotání lodi se jim podařilo opustit a díky tajemným silám ostrova nestárnou, ale nejsou nesmrtelní a zemřít mohou (Jacob).

Prázdné okovy na palubě

Ale zpět k původním Druhým. Ti na již z podstaty odmítají techniku a moderní způsob života a proto jim začíná vadit Benovo vůdcovství, které celou skupinu svádí mimo určenou cestu. Ano, Druzí se pod Benovým vedením stali těmi, proti kterým bojovali, stali se druhou Dharmou - obývali její vesnici, používali její techniku. Původní myšlenka byla dobrá - díky přístupu k technologiím vyřešit problém s nemožností reprodukce na Ostrově. Již víme, že Druzí na ostrově viditelně nestárnou (i když jsou zde teprve 100 let), rozmnožovat se však nemohou.

Za vším bude zřejmě Ben, který je (původní Druhé) drží v šachu svou schopností komunikovat s Jacobem a také svými schopnostmi manipulace (i když zůstává záhadou, kde se je naučil - vždyť polovinu života nebyl ničím víc než dělníkem v Dharmě).

Hlavním vůdcem opozice je Richard Alpert, muž, který potkal Bena v džungli jako dítě. Proto to byl právě on, kdo předal Johnu Lockovi materiály o jeho otci (a navedl ho tak na Sawyera, který za něj vykonal špinavou práci), právě on stojí za tím, že se Druzí o Johna Locka tolik zajímají. Pro Bena je pochopitelně konkurencí a proto se ho pokusil odstranit.

Dharma
Přestože se tvůrci snaží, aby to tak vypadalo, ale funkce Dharmy na ostrově je pro hlavní děj zřejmě nedůležitý. Osobně na mě dharma působí jako scénaristická berlička, díky ní si scénáristé pomáhají při řešení situací. Dharma je důležitá pouze v tom, že poskytla scénáristů možnost:
 • jak na ostrov přivést Bena,
 • jak zajistit zásobování trosečníků z letadla v době, kdy bylo jasné, že lov kanců už moc stačit nebude,
 • aby poskytla technologii tam, kde je její použití užitečné pro pomoc příběhu.
Zkrátka Dharma je jen bublina, která nás měla nasytit druhou sezónu, z pohledu historie ostrove je její působení (přibližně dvacet let) zanedbatelné množství času. Nic víc Dharma z pohledu příběhu neznamená.

Boční teorie závěrem aneb chytání se stébla
Do jaké míry je vztah mezi Richardem a Jacobem? Může být Jacob jeho otcem? Je potom Richard bratr Bena, aniž by to ani jeden z nich nevěděl? :)

Autor teorie: Vladislav Janeček
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

super teorie

(Rebel, 22. 6. 2007 11:42)

Tahle je fakt dobrá